FLORA
& FAUNA

PRIRODA

Skadarsko jezero

Skadarsko jezero, površine 391 km2, najveće jezero na Balkanu, Crnoj Gori pripadaju 2/3 jezera, dok je 1/3 na teritoriji republike Albanije. Na Jezeru živi, gnijezdi se, zimuje ili preseljava 281 vrsta ptica, pa Jezero ima status Područja od međunarodnog značaja za boravak ptica (IBA) i nalazi se na svjetskoj listi vodenih staništa od međunarodnog značaja (RAMSAR). U Parku živi 48 vrsta riba, 50 vrsta sisara (jedini vodeni predstavnik je vidra). Raznovrstan je biljni svijet  u ljetnjim mjesecima livade lokvanja i vodenog oraška mogu se pružati kilometrima. Skadarsko jezero ima bogatu istoriju i kulturu o čemu svjedoče brojni arheološki lokaliteti, srednjovjekovni manastri i crkve, utvrđenja i narodna arhitektura (ribarska sela, stari mostovi, mlinovi i bunari). Krstarenje čamcima je jedna od najvećih atrakcija na jezeru. Pored mnogobrojnih destinacija izdvojili smo neke od najatraktivnijih koje možete obići sa našom kompanijom.

Virpazar

Virpazar se nalazi na ušću rijeka Crmnice i Oraošnice na obali Skadarskog jezera. Nekada važan privredni centar danas ima uglavnom turistički karakter. Iz ovog mjesta se turističkim brodićima organizuju izletničke ture po jezeru. Polovinom XIX vijeka mjesto počinjE da dobija urbani karakter. Kada je 1905. godine izgrađeno pristanište, Virpazar postaje najvažnija luka na Skadarskom jezeru. U Virpazaru postoje mostovi na rijekama Orahovštici i Virštici, po kojima se o ovom naselju govori kao o “varoši na tri mosta” izviše Virpazara možete posjetiti tvrđavu Bešac iz 15 vijeka, U Virpazaru se nalazi i nekoliko restorana sa tradicionalnom kuhinjom gdje se mogu isprobati specijaliteti od ribe iz Skadarskog jezera kao i degustirati  vina, sorte Crmnički Vranac i lozova rakija.

FLORA
PTICE
RIBE